Zuzana Torčíková

Sme vzdelávacou inštitúciou v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých. Ponúkame akreditované kurzy MŠVVŠ SR.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín