DunAkadémia

Orientujeme sa na celoživotné vzdelávanie. Organizujeme a realizujeme vzdelávacie podujatia s cieľom zvyšovania kvalifikácie účastníkov alebo ich rekvalifikácie. Realizujeme jazykové kurzy, vzdelávania podľa individuálnych požiadávok. Organizujeme a realizujeme rôzne formy občianskeho vzdelávania a iné.