NOVA TRAINING, s.r.o.

so sídlom v Košiciach vznikla v roku 1999, aby spolu s partnerskou spoločnosťou TAMYREX s.r.o. naplnili poslanie vzdelávať ľudí, byť ich prínosom, poradiť, pomôcť posunúť ďalej na pomyslenej vedomostnej čiare. Toto poslanie je nosným pilierom konzorcia spoločností dodnes, ktoré pestujeme, rozvíjame, zdokonaľujeme a prispôsobujeme rýchlo sa meniacim potrebám reálneho života.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín