Mgr. Eva Černoková - ateliér Evalon

Vyštudovala sociálnu prácu na VŠZaSP a ukončila dvojročné akreditované štúdium arteterapie v ateliéri OZ Therra Therapeutica v Bratislave. Koučing študovala na Business-Coaching-College v Bratislave. Venuje sa arteterapii, koučingu s arteterapeutickými prvkami, maľovaniu a lektorovaniu rôznych umeleckých kurzov. V posledných rokoch sa venuje hlavne maľovaniu obrazov olejom a akrylom a technike asamblaž  ktorou tvorí obrazy, paverpolom tvorí sochy a rôzne dekoratívne predmety.

Certifikát: Paverpol East Europe and Austria – lektor paverpolu

V roku 2014 otvorila Ateliér Evalon a v roku 2015 založila Občianske združenie Antistres centrum kde vypracováva rôzne projekty pre deti, seniorov a handicapovaných ľudí.. Od roku 2015 sa venuje práci so seniormi, pracuje v Zariadení pre seniorov v Novom Meste nad/Váhom Vedie tréningy pamäti, reminiscenčnú terapiu a tvorivé workshopy. Absolvovala rôzne kurzy tykajúce sa sociálnej práce, ako individuálne plánovanie, tvorba myšlienkových máp, štandardy kvality, spolupracuje s Klubmi dôchodcov, s Komunitným Centrom, s Občianskym združením „Programing – Project – Markekting“  v Banskej Bystrici. Spolupracuje s Galériou Monti Kubrik z Prahy, European Art Galery z Nemšovej a Malokarpatským osvetovým strediskom z Modry. Spolupracuje so združeniami v rôznych mestách Slovenska ako lektor arteterapie.

Obrazy a sochy vystavuje na mnohých domácich aj zahraničných výstavách a jej diela sa nachádzajú vo viacerých domácnostiach ako obrazy alebo dekoratívne predmety. Je štatutár ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov v Bratislave.