SeTeS tech, s.r.o.

Vzdelávacia spoločnosť  SeTeS tech, s.r.o. organizuje pre fyzické osoby Kurz odborných znalostí o vozidlách, ktorý je prípravou na Skúšku z overenia znalostí o vozidlách, podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. 

Kurz odborných znalostí o vozidlách je určený pre všetky fyzické osoby, ktoré chcú získať odbornú spôsobilosť kontrolných technikov emisnej kontroly, technickej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení. 

Kurz znalostí o vozidlách nie je určený výlučne len pre budúcich kontrolných technikov kontroly vozidiel ale ponúka možnosť získania užitočných vedomostí o vozidlách v rozsahu konštrukcie vozidiel, mechaniky, dynamiky, pohonných jednotiek alebo elektroniky vozidiel. Absolvovanie kurzu umožní absolventom pre ich uplatnenie v autoopravárenstve, predaji vozidiel, predaji náhradných dielov alebo v automobilovom priemysle.


Naši školitelia sú skúsení odborníci z praxe. Nejedná sa iba o teoretikov, ale o ľudí s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti, ktorú školia. Takto Vám zaručíme, že Vaše školenie bude nielen zaujímavé, ale hlavne praktické. Na našich školeniach získate skúsenosti, ktoré Vám pomôžu uplatniť sa v praxi a vybudovať si Vašu kariéru.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín