GAJOS, s.r.o.

Poskytujeme komplexné technické a organizačné zabezpečenie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti práce (BOZP) a pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Pri vykonávaní špecifickej pracovnej činnosti je zo zákona povinnosťou mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Všetky naše kurzy a školenia vykonávame na základe platných oprávnení získaných od Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky.