NORTHON s.r.o.

Spoločnosť NORTHON s.r.o. je expertným partnerom v oblasti poskytovania poradenstva a konzultácií, ktorej služby sú zamerané na podporu a pomoc klientom v dosahovaní cieľov a úspechu v kritických sférach podnikania. Naše schopnosti sme nadobudli v praxi na rôznych manažérskych pozíciách čo nám dáma unikátnu príležitosť účinne pomáhať našim klientom ale aj účastníkom školení.

Zároveň je jej misiou podporovať profesijný rast a rozvoj zamestnancov firiem prostredníctvom špecializovaných programov v týchto oblastiach: 

·        Udržateľné podnikanie a ESG

·        Kolektívne vyjednávanie a vzťahy so zamestnancami

·        Due dilegence a legislatívne školenia

·        Zvyšovanie efektivity, produktivity a výkonnosti

·        Systémy manažérstva (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018)

·        Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

·        Pracovné právo a personalistika

·        Nefinančný kontroling


Naše školiace programy ponúkajú:

·        Obsah bohatý na praktické informácie a aktuálne príklady z praxe

·        Profesionálne vedenie kurzu skúsenými odborníkmi

·        Dynamickú a interaktívnu formu výuky

·        Vysokokvalitné učebné materiály na podporu učebného procesu


Tešíme sa na príležitosť byť vaším partnerom na ceste k Vášho rastu a úspechu.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín