PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

PwC Slovensko je súčasťou celosvetovej siete firiem s viac ako 250 000 pracovníkmi v 158 krajinách sveta. V PwC sa usilujeme o vytváranie dôvery a riešenie dôležitých problémov v spoločnosti. Poskytujeme kvalitné audítorské, daňové, právne a poradenské služby, ktorými podporujeme našich klientov pri dosahovaní ich cieľov.

Vzdelávací inštitút Akadémia je výnimočným projektom spoločnosti PwC a na slovenskom trhu pôsobí už od roku 2009. Akadémia predstavuje novú koncepciu vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov a ako jedna z mála inštitúcií na Slovensku ponúka medzinárodne uznávané certifikácie a kvalifikácie popredných profesijných organizácií ako ACCA, CIMA, PMI, či CIPD.

Organizujeme tiež odborné školenia na aktuálne témy z oblasti finančníctva, účtovníctva, ľudských zdrojov, či digitálnych technológií, ktoré vedú skúsení profesionáli z PwC a renomovaní školitelia. Náš špecializovaný študijný program spĺňa najvyššie požiadavky kvality a využíva skúsenosti a znalosti poprednej medzinárodnej poradenskej firmy.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín