PDCS

PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo.

Napĺňaniu motta organizácie „Radosť z dialógu, poznávania a zmeny“ sa venujeme od roku 1991. Baví nás vzdelávať Vás. Snažíme sa vo vzdelávaní prinášať stále nové témy, ktoré ponúkame s dávkou tvorivosti a interakcie s účastníkmi. 

Hodnoty, ktorým veríme: rozpúšťajúce sa hranice, mnohofarebnosť, kultúra nenásilia a prax. Dlhodobo sa venujeme spoluvytváraniu a posilňovaniu kultúry demokracie, participácie, dialógu.  Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, inštitúciami verejnej správy a medzisektorovými partnerstvami.

Naše vzdelávacie kurzy/ študijné pobyty absolvovalo viac ako 25 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.

Čo o nás napísali absolventi našich kurzov: 

"Ďakujem. Kurz bol pre mňa veľkou inšpiráciou a "nakopnutím" do ďalšej práce." účastníčka kurzu Ako písať, aby nás čítali

„Veľmi oceňujem formu školenia, príklady a cvičenia, pri ktorých som si bola schopná, pre mňa prijateľnou formou uvedomiť dôležité veci. Ďakujem.“ účastník kurzu Leadership 2.0

"V porovnaní s ostatnými školeniami, ktoré som mal doposiaľ možnosť absolvovať v rámci iných vzdelávacích inštitúcií, bolo toto školenie jednoznačne na najvyššej úrovni. Či už z odbornej, alebo obsahovej stránky. Zároveň by som rád ocenil aktívny prístup školiteľky počas jeho priebehu. Ďakujem." účastník kurzu Ako vystupovať presvedčivo

"Kurz byl pro mě mimořádně přínosný. Kromě cenných informací sumarizujících problematiku přehledným způsobem oceňuji osobní způsobilost lektorky, která kromě psychologické erudice do kurzu přinesla osobní zkušenost s pozitivním řešením vlastní krize. Žité informace jsou mnohem věrohodnější. Kurz se mi zapsal hluboko pod kůži a rozšířil i obzor chápání v tom, že do určité míry mohu být také užitečný lidem v okolí vystaveným těmto obtížným situacím." účastník kurzu Kríza a stres ako príležitosť pre rast 

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín