Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Kurzy, semináre, tréningy, školenia a špecializačné štúdia z ekonomickej oblasti pre podniky aj verejnosť, príprava na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu, medzinárodné aktivity, MBA (Franklin University,USA), jazykové kurzy,Detská Ekonomická Univerzita,Uni­verzita tretieho veku, IT kurzy, vzdelávanie v odbore Znalectvo – Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave