Info consult, s.r.o.

Vzdelávacie a konzultačné aktivity v oblastiach:

  • prevencie IT kriminality
  • IT bezpečnosť
  • ochrana osobných údajov
  • aplikovaná bezpečnosť IT

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín