Info consult, s.r.o.

Vzdelávacie a konzultačné aktivity v oblastiach:

prevencia IT kriminality

IT bezpečnosť

ochrana osobných údajov

aplikovaná bezpečnosť IT

budovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov

testovanie urovne bezpečnostného povedomia 


Ponúkané kurzy a workshopy počas trvania obmedzení COVID19 realizujeme v on-line forme.


Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín