TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.: je personálno-vzdelávacia spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyhľadávanie a výber pracovníkov v oblasti manažmentu, ako i širšiemu personálnemu poradenstvu a personálnemu auditu. V rámci tréningovej sekcie organizuje verejné i firemné tréningové programy zamerané na oblasť soft skills, kde sa  zameriava sa na rozvíjanie kompetencií manažérov a špecialistov, tiež na koučing, či tvorbu motivačných a hodnotiacich systémov spoločností.


Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín