IVAKS

INFORMAČNO – VZDELÁVACIE A KOMERČNÉ SLUŽBY: Vzdelávanie dospelých formou rekvalifikačných kurzov. Podnikové vzdelávanie. Poradenská činnosť, začínajúcim podnikateľom/živ­nostníkom.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín