Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, školenia pre učiteľov