DETAIL KURZU

KONFLIKT MANAŽMENT A ZVLÁDANIE NÁMIETOK (celodenný intenzívny tréning)

ANTEA CONSULTING S.R.O.

Popis kurzu

POZRITE SA, ČO SA NA SEMINÁRI DOZVIETE
 • AKO PREDCHÁDZAŤ konfliktným situáciám
 • AKO ZVLÁDAŤ konflikty bez nepríjemných emócií
 • NÁMIETKY a ako na nich správne reagovať
 • TECHNIKY na zvládanie námietok
 • Ako pracovať S EMÓCIAMI
 • TECHNIKY na zmenu EMOČNÉHO STAVU
 • Správne dávanie a prijímanie SPÄTNEJ VÄZBY
 • PRAKTICKÉ CVIČENIA

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY
 • Sú INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
 • Sú PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote 
 • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
 • Sú FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
 • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
 • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.
 • Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti 
 • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi
Poznámka k cene

Cena kurzu je bez DPH. Nie sme platcami DPH.

Hodnotenie
Organizátor