DETAIL KURZU

Popis kurzu

Absolvent získa komplex poznatkov z oblasti pedikúry.

Obsah kurzu

Pedikúra ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, základné pojmy, hygiena a zásady uplatňovania hyg. požiadaviek v manikérskej činnosti, koža ako súčasť telesného organizmu, anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtov, kožné choroby, choroby nechtov, kĺby nohy, ochorenia, druhy, príznaky, zariadenie pracoviska poskytujúceho pedikérske služby, sústava pedikérskych nástrojov, druhy rán a postupy pri ich hojení, základné pedikérske činnosti a úkony, pracovné postupy v pedikúre, základné otázky ekonomiky a práva, technika vykonávania praktických úkonov a činností .

Cieľová skupina

Záujemkyne o prácu pedikérky.

Kontaktná osoba

Ing. Peter Zachar
+421 32/743 06 76
zachar@vajak.sk

Hodnotenie
Organizátor