Kurz: Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)

Popis kurzu

NeuvedenoObsah kurzu

Výnosy, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny – způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně) – daňové náklady (základní podmínky pro vznik daňového nákladu), příklady (odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.) – nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u úvěrových finančních nástrojů apod.) – úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech).

Při výkladu budou zdůrazněny aktuální novinky v legislativě roku 2015 oproti předchozímu stavu. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.Cieľová skupina

URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům.

PŘÍNOS: Cílem webináře je komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový, včetně příkladů k probírané problematice. Problematika bude přizpůsobena aktuálnímu vývoji legislativy v době konání webináře.Poznámka k cene

kód: Z1540010 - 1 150 Kč + DPH Základní cenaKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz