Detail kurzu

UMENIE VYJEDNÁVAŤ

Popis kurzu
 • Naučiť sa zvládať námietky a presvedčivo argumentovať.
 • Rýchlo identifikovať typ klienta a prispôsobiť mu štýl komunikácie.
 • Zdokonaliť schopnosť takticky vyjednávať a budovať vzťah s klientom.
Obsah kurzu
 • Typológia a spoznávanie klienta
 • Aktívne prispôsobenie sa štýlu komunikácie obchodného partnera
 • Očakávania klienta a ich napĺňanie
 • Dôvody a typy námietok (z čoho pramenia námietky)
 • Prekonávanie námietok
 • Námietky ako príležitosti
 • Konkrétne námietky – tréning (cena, konkurencia, nedôvera, neznalosť a iné vyplývajúce z obchodnej praxe)
 • Zásady presvedčivej argumentácie – argumentačné stratégie a postupy
 • Ako sa vyvarovať častým chybám pri argumentácii
 • Nácvik pohotovej argumentácie a práce s námietkami
 • Ako účinne presvedčiť
 • Rozhodovanie, dohoda, dôvera
 • Pyramída spokojnosti oboch strán
 • Budovanie vzťahu s klientom
 • Moje rezervy a akčný plán rozvoja

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Metódy vzdelávania:  prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 5 – 10

Cieľová skupina
 • predajcovia
 • obchodní zástupcovia
 • sales manažéri
 • key account manažéri
 • majitelia firiem
Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mgr. Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk

Organizátor