Kurz: Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Popis kurzu

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP vznp. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.Obsah kurzu

Legislatíva elektrotechnikov v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach

§ 21 rozsah 16 hod 65 € bez DPH; 78 € s DPH (20%) § 22 rozsah 20 hod 70 € bez DPH; 84 € s DPH (20%) § 23 rozsah 24 hod 80 € bez DPH; 96 € s DPH (20%)Cieľová skupina

záujemci s elektrotechnickým vzdelaním, ktorí chcú získať odbornú spôsobilosť v elektrotechnikeKontaktná osoba

Ing. Denisa Pangracova
+421 911 650 655
pangracova@besoft.sk


Organizátor