Detail kurzu

Vytvorenie a udržiavanie efektívneho tréningového procesu (Personalistika III)

CeMS, s.r.o.

Popis kurzu

Rozvoj ľudských zdrojov predstavuje jednu z najdôležitejších častí potrebných pre rozvoj firmy. K tomu neoddeliteľne patrí aj riadenie kariéry zamestnancov, usilujúce sa o dosiahnutie súladu medzi potenciálom, motiváciou a potrebami spoločnosti. Výdavky na rozvoj zamestnancov sú investíciami do rozvoja ľudského kapitálu, na ktorých efektivitu a návratnosť je potrebné klásť rovnaký dôraz ako na ostatné investičné výdavky. Efektivita rozvoja a vzdelávania spočíva v správnom stanovení rozvojových a vzdelávacích potrieb, výbere vhodných vzdelávacích metód a pravidelnom vyhodnocovaní výsledkov, ktoré vzdelávanie prinieslo.

Obsah kurzu

  • Možnosti vzdelávania a rozvoja zručností zamestnancov
  • Rola oddelenia HR v oblasti rozvoja zamestnancov – nastavenie procesov vzhľadom k ľudským zdrojom, výkonu a odmeňovaniu, organizácii práce a zdieľania informácií
  • Určenie a analýza vzdelávacích potrieb pracovníkov
  • Tréningové matice
  • Stanovenie štandardov v oblasti rozvoja zamestnancov, aplikácia do systému manažérstva kvality
  • Výber vhodných vzdelávacích a rozvojových metód a aktivít – kontinuálnosť vzdelávania, rozvoj vedomostí a talentu pracovníkov
  • Hodnotenie efektívnosti vzdelávacieho procesu – modely hodnotenia efektívnosti vzdelávania, nastavenie parametrov,
  • Sledovanie a monitoring vedomostí pracovníkov
  • Praktické príklady hodnotenia efektívnosti vzdelávania a prípravy vzdelávacích plánov
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

v cene je zahrnuté občerstvenie, obed, učebný materiál, pero, vystavenie osvedčenia

Kontaktná osoba


0908 345 320
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor