CeMS, s.r.o.

Certifikačná spoločnosť CeMS sídliaca v Bojniciach poskytuje certifikáciu systémov manažérstva podľa noriem:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 50001

Certifikačný orgán CeMS organizuje akreditované školenia:

 • interných audítorov kvality, environmentu, BOZP
 • manažéra kvality
 • projektového manažéra

ďalej organizuje školenia z oblastí:

 • systémov manažérstva,
 • procesného riadenia,
 • štatistických metód,
 • životného prostredia,
 • školenia pre výrobných pracovníkov,
 • leadershipu,
 • komunikácie a osobného rozvoja,
 • manažmentu a personalistiky,
 • predajných zručností.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín