CeMS, s.r.o.

Certifikačná spoločnosť CeMS sídliaca v Prievidzi poskytuje certifikáciu systémov manažérstva podľa 18 rôznych ISO noriem, napr.:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 50001

Spoločnosť CeMS organizuje akreditované školenia:

 • Interný audítor systému manažérstva
 • Manažér kvality
 • Projektové riadenie
 • Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe

ďalej organizuje školenia z oblastí:

 • auditovania, kvality, systémov manažérstva,
 • riadenia a zlepšovania procesov,
 • štatistických metód,
 • životného prostredia,
 • logistiky,
 • projektového manažmentu,
 • informačnej bezpečnosti, 
 • školenia pre majstrov a teamleadrov,
 • leadershipu,
 • komunikácie a osobného rozvoja,
 • manažmentu a personalistiky,
 • predajných zručností.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín