Detail kurzu

Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB)

CeMS, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz pokrýva oboznámenie s požiadavkami koncernu VW Group na bezpečnosť výrobkov (PSB). Tréning je zameraný na vysvetlenie a využívanie požiadaviek koncernu VW Group pre rolu zástupcov pre bezpečnosť výrobkov. Tento prístup je možné použiť pre akúkoľvek spoločnosť tak, aby pomohol zaistiť bezpečnosť výrobkov a eliminovať riziká, čo vedie k zníženiu výskytu nepriaznivých vplyvov spôsobených chybnými výrobkami.

Obsah kurzu

  • Základná terminológia v oblasti zodpovednosti za bezpečnosť výrobkov
  • Oboznámenie s technickou legislatívou v automobilovom priemysle na všetkých úrovniach od technických požiadaviek na výrobky cez všeobecnú bezpečnosť výrobku až po zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom
  • Oboznámenie s požiadavkami VW Group na PSB a prístupom k riadeniu bezpečnosti výrobkov
  • Činnosti vykonávané v pozícii predstaviteľa zodpovedného za bezpečnosť výrobkov
  • Kľúčové prvky systému, vplyv a riadenie bezpečnosti výrobkov
  • Klasifikácia rizík, práca s rizikom a určovanie bezpečnostných opatrení
  • Čo robiť ak nastane krízová situácia v oblasti bezpečnosti výrobkov
  • Príklady ohrozenia a možných vplyvov, návrh riešení
  • Praktické ukážky z oblasti bezpečnosti produktov
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

v cene je zahrnuté občerstvenie, obed, učebný materiál, pero, vystavenie osvedčenia

Kontaktná osoba


0908 345 320
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať