Detail kurzu

ŠkoIenie PLAZMATERAPIE (DRACULA TERAPIA) - prirodzené omladenie krvnou plazmou pre zdravotné sestry v Nitre

PaedDr. Dáša Vičanová, PhD.

Popis kurzu

Základné školenie trvá 3 dni a skladá sa z teoretickej a praktickej časti (živá modelka).

Počas nasledujúcich troch mesiacov prebieha externá forma štúdia, ktorá spočíva v práci na vlastných klientkách a konzultáciách s Dr. Vičanovou podľa potreby na základe zaslaných fotografií.

Následne účastníčky absolvujú teoretickú a praktickú časť skúšky a dostanú certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

Cieľom absolvovania školenia je zvýšenie kvalifikácie v odbore.

Obsah kurzu

MEAPLASMA PRGF / DRACULA TERAPIA / REŠTART BUNIEK / PRIRODZENÉ OMLADENIE OBOHATENOU PLAZMOU PRGF

Drakula terapia alebo inak nazývaná plazmaterapia je ošetrenie s pacientovou vlastnou obohatenou krvnou plazmou. Ide o revolučnú metódu, pri ktorej využívame prirodzený regeneračný účinok pacientovej vlastnej plazmy. Vďaka tomu dochádza k zmenám na bunečnej úrovni, reštartovaniu buniek, ktoré začnú fungovať ako vo veku 25 rokov. Účínok je trvalejší ako pri iných metódach. Výhodou tohto ošetrenia je využitie vlastnej krvi, nevyužívajú sa cudzorodé látky. V prírode neexistuje žiadne sérum, ktoré by obsahovalo toľko prírodných proteínov a rastvových faktorov ako Vaša vlastná plazma.

Táto metóda stimuluje prirodeznú obranyschopnosť pokožky a zaručuje novotvorbu vlastného kolagénu. Najdôležitejšie bunky počas hojenia rán sú práve krvné doštičky a tie práve vedú k tvorbe nového vlastného kolagénu. Veľké množstvo rastových faktorov uvoľňuje práve aktivácia krvných doštičiek. Následne tieto rastové faktpry stimulujú fibroblasty a takisto napomáhajú pri tvorbe vlastného kolagénu. Výsledný efekt je pevnejšia a výrazne plnšia pokožka bez vrások.

Celý zákrok trvá cca 1 hodinu. Pre dlhotrvajúci efekt sa doporučuje vykonať zákrok viackrát za sebou.

Používame certifikovanú technológiu MEAPLASMA, ktorá zachováva 3-4 násobne viac trombocytov. Skúmavky MEAPLASMA PRP sú takisto certifikované pre získanie obohatenej plazmy PRP.

Po aplikácii Meaplasmy je možnosť zarobiť aj Váš vlastný Meaplasma Cream na domáce použitie.


Cieľová skupina

Zdravotné sestry

Kontaktná osoba

PaedDr. Daša Vičanová, PhD.
0905 403 854
dasa.vican@gmail.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať