Detail kurzu

CNC obrábanie základy

Duálna akadémia,z.z.p.o.

Popis kurzu

Kurz je základným kameňom pre všetkých, ktorí sa chcú venovať problematike obrábania kovov na CNC strojoch. Pozornosť je venovaná základným charakteristikám ako aj BOZP pri práci na CNC strojoch. 

Rozsah: 2-3 dni (dohodou) 

Obsah kurzu

Obsah:

 • Základy technológie klasického sústruženia a frézovania
 • Porovnanie CNC obrábania s klasickým obrábaním
 • Súradnicový systém na CNC stroji
 • Absolútne a inkrementálne programovanie
 • Vzťažné body na CNC strojoch
 • Posunutie nulového bodu obrobku
 • Dráhové funkcie, pomocné funkcie
 • Význam funkcií G40, G41, G42
 • Blok programu, tvorba hlavného programu
 • Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií
 • Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry
 • Vytvorenie tabuľky nástrojov
 • Korekcie polomeru a dĺžky nástroja
 • 3D simulátor a jeho nastavenie pre obrábanie
 • Vytvorenie programov pre cvičné súčiastky


Lektor: Ing. Miroslav Granec

Ukončenie: Test a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu

Max. počet účastníkov: 6

Miesto konania: Duálna akadémia, Miestnosť CNC, J. Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves

Vybavenie učebne: CNC sústruh Concept Turn 260, CNC frézka Concept Mill 260, počítačové stanice na programovanie a simuláciu

 • Termín: dohodou
 • Cena na 1 účastníka: 450 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Hodnotenie
Organizátor