Detail kurzu

E-learning: Právne požiadavky organizácie v oblasti BOZP, OPP a OŽP

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Kurz sumarizuje základné právne požiadavky organizácie v oblasti BOZP, OPP a OŽP s cieľom zvýšiť odborné znalosti/ kvalifikáciu interných audítorov pre SM BOZP a EMS.


Obsah kurzu

Objasnenie požiadaviek platnej legislatívy v oblasti BOZP, OPP a OŽP vo forme otázok s usmernením na výklad platnej legislatívy (krátky výklad s uvedením platnej legislatívy).

Základné požiadavky organizácie v oblasti:

  • bezpečnosti práce – zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany zdravia – zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany pred požiarmi – zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a jeho vykonávajúce predpisy
  • ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a jeho vykonávacie predpisy
  • odpadového hospodárstva – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy

Cieľová skupina

Osobám vykonávajúcim činnosť interného audítora SM BOZP a interného audítora EMS (pokiaľ títo nevykonávajú súčasne činnosť bezpečnostného technika a environmentalistu).
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
0903 580 019
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor