DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Revízne postupy

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou revíznych postupov, v nadväznosti na plánovanú novelu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní účinnú od 01.01.2020.

Obsah kurzu

Ø Problematika účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní

Ø Environmentálny aspekt vo verejnom obstarávaní

Ø Zverejňovanie súhrnných správ do 5000 eur

Ø Zoznam elektronických prostriedkov

Ø Zmeny v úprave revíznych postupov – lehoty, forma, náležitosti, výška kaucie, zjavne neodôvodnené námietky

Ø Ostatné zmeny v zmysle novely

Ø Otázky a diskusia

Cieľová skupina

pre stredne pokročilých, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania, uchádzači, verejní obstarávatelia
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor