Detail kurzu

Príprava na maturitu z nemeckého jazyka

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

prípravný kurz, polointenzívna forma

Obsah kurzu

                                            Kurz svojím obsahom nadväzuje, prehlbuje, rozvíja a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole.
Príprava sa uskutočňuje na dvoch vedomostných stupňoch:

Stupeň A
zodpovedá stupňu B2 Spoločného európskeho rámca
Stupeň B
zodpovedá stupňu B1 Spoločného európskeho rámca

Hlavné zameranie je na komunikačný, ale aj písomný prejav

Organizácia kurzu :
2 x 2 vyuč.hod / týždeň tj 4 vyuč. hodiny (3 celé hodiny / týždeň)


44 vyuč.hod.  CENA :

4 účastníci 160,- € / kurz, 3 účastníci 215,- € / kurz, 2 účastníci 325,-€ / kurz, 1 účastník 20,- € / hod (60 min), (cenu kurzu je možné splatiť aj v 2 splátkach)

Cieľová skupina

                                            Kurz je predovšetkým určený študentom stredných škôl alebo záujemcom z radov verejnosti, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka, resp. certifikačné skúšky

Kontaktná osoba


0902930206
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať