Detail kurzu

Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1.1.2020

sféra, a.s.

Popis kurzu

Aké zmeny prinesie rok 2020 v DPH? Spoločne s odborníčkou z MF SR Ing. Zuzikovou sa pozrieme na najdôležitejšie novinky zo sveta DPH.

Obsah kurzu

Program:

1. Zjednodušenie cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. režimu call-off stock - premiestnenie tovaru do skladu v inom ČŠ za účelom jeho neskoršieho predaja vopred známej zdaniteľnej osobe 

2. Priradenie prepravy v reťazových obchodoch – určenie miesta dodania tovaru s prepravou, ktorú zabezpečuje tzv. prostredný subjekt v reťazových transakciách v rámci EÚ

3. Identifikačné číslo pre DPH - oznámenie identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľa tovaru ako hmotnoprávna podmienka pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu

4. Dôkazy o preprave - preukazovanie prepravy tovaru na účely  oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ - vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1912

5.  Oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy uskutočnené v colnom sklade a v osobitnom sklade

6.  Oslobodenie od dane pri dovoze a predaji motorovej nafty a benzínu v daňovom sklade

7. Vymedzenie ubytovacích služieb, ktoré sú vylúčené s oslobodenia od DPH 

8. Bezodplatné dodanie investičného majetku - nová právna úprava o oprave odpočítanej DPH zo služby vykonanej na investičnom majetku, pri nadobudnutí ktorého si platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane

9. Cestovné kancelárie - zavedenie povinnosti opraviť základ dane a výšku dane pri službách cestovného ruchu, ak po vzniku daňovej povinnosti dôjde k situáciám, ktoré majú za následok zvýšenie základu dane

10. Ďalšie zmeny v zákone o DPH 

Harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 registrácia
  • 09:00 - 10:50 prednáška
  • 10:50 - 11:50 obed
  • 11:50 - 13:00 prednáška
  • 13:00 - 13:10 prestávka
  • 13:10 - 14:10 prednáška
  • 14:10 - 14:20 prestávka
  • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Účtovníci, daniari a všetci záujemcovia o danú problematiku. 
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať