Detail kurzu

ZÁKLADY BANKOVNÍCTVA A POISŤOVNÍCTVA pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Cyklus seminárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti.  


                   

Obsah kurzu

Poskytnúť účastníkom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z rozsiahlej oblasti bankovníctva a poisťovníctva ako dôležitej súčasti finančných trhov. Cyklus sa skladá zo šiestich seminárov.

I.   Banková sústava: Centrálna banka a nástroje menovej politiky. Menová politika po prijatí eura.

II.   Základy finančnej matematiky: Typy úrokovania. Základné rovnice. Cvičenia.

III.  Pasívne bankové operácie: Vklady na požiadanie. Úsporné vklady. Termínové vklady. Vkladové listy a depozitné  certifikáty. Obligácie.                                 

IV. Aktívne operácie banky: Postup pri poskytovaní úveru. Reálne zabezpečenie úveru a ručenie. Typy úverov. Úverový úpis. Emisná pôžička. Hypotekárne bankovníctvo. Hypotekárny úver. Hypotekárny leasing. Splácanie hypotekárnych úverov. Cvičenia.

V.  Faktoring: Príklady na výpočet nákladov faktoringu.

     Forfaiting: Príklady na forfaiting.

     Leasing: Operatívny leasing. Finančný leasing. Leasingová zmluva. Praktická  časť a úlohy.

 VI. Deriváty finančného trhu: Forwardy, futures, swapy, opcie.

Cieľová skupina

Cyklus seminárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti.  
Certifikát Absolvent aspoň 4 seminárov a po úspešne zvládnutom teste získa osvedčenie.

Kontaktná osoba

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
+421 905 436 751
vladimira.jackova@nbs.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať