Detail kurzu

ONLINE Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, oboznámiť účastníkov so SEPA prostredím v EÚ a SEPA produktoch. Oboznámenie účastníkov s Nariadením EP a R 260/2012, Smernicou 2015/2366 a ďalšej legislatívy a ich dôsledkoch pre bankovú a firemnú sféru.

Obsah kurzu

 • Praktické uplatňovanie zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach
  • predmet zákona o platobných službách a definície základných pojmov
  • práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
 • Druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS a TARGET2-SK
 • Európsky platobný styk a štruktúry riadenia v EÚ
 • SEPA
  • čo je SEPA a jej postavenie v EÚ
  • SEPA produkty v EÚ a v SR
 • Nariadenie EP a R 260/2012 a dôsledky pre SR (banky a občania a firmy)
 • Smernica EP a R 2015/2366 o platobných službách – PSD2 a pripravované zmeny
 • Ďalšia legislatíva a jej dopady na fungovanie platobného styku

Cieľová skupina

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisoch v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez Zoom alebo Skype, ktorý umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný Zoom alebo Skype, je možné použiť Zoom cez web (resp. Skype).

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať