Detail kurzu

Ako sa nehádať o klimatickej kríze

PDCS

Popis kurzu

Stretávate sa vo svojej práci či súkromí s konfliktami, ktoré sa týkajú klímy či životného prostredia? Ste svedkom toho, ako sa ľudia dokážu do krvi hádať o populácii medveďa, parkovacej politike, elektromobilite, či statuse národných parkov? Máte v práci na starosti rozhodovanie o veciach, ktoré sa týkajú nakladania s odpadmi, úpravy verejných priestorov, či hospodárenia s energiami a bojíte sa konfliktov, ktoré tieto rozhodnutia so sebou prinášajú? Konflikty vzťahu človeka a prírody ležia v nás hlbšie, než si niekedy uvedomujeme. Tento kurz vám pomôže porozumieť im a lepšie s nimi pracovať. Bez strachu, s úctou, a efektívne.

Obsah kurzu

Kurz je určený všetkým tým, ktorí sa vo svojej práci či voľnočasových aktivitách zameriavajú na riešenia, ktoré zasahujú prírodu, človeka, spoločnosť a ich vzťahy. Môže to byť úprava verejného priestoru, ochrana prírody, využívanie prírodných zdrojov, nakladanie s odpadmi, alebo rôzne tovary či služby, ktoré ovplyvňujú spoločnosť aj prírodu (napr. doprava). Cieľom je ponúknuť metodiku, ako sa o hodnotovo podložených témach rozprávať bez polarizácie či bojovného naratívu, ako hľadať priestor pre rozhovor, vzájomné počúvanie, či dohodu. 

Po absolvovaní kurzu budete k environmentálnym či klimatickým konfliktom pristupovať s väčším sebavedomím a pracovať s nimi efektívnejšie.

Čomu sa budeme venovať:

  • Rôzne typy vzťahu človeka, prírody a spoločnosti a hodnotové nastavenia z nich vyplývajúce – ako s tým pracovať pri konkrétnych problémoch. 
  • Prepojenia prírodných a sociálnych kríz – ako rozšíriť optiku a transformovať možné konflikty.
  • Cvičenie: ako sa rozprávať s názorovým oponentom, keď je nesúlad v hodnotách.
  • Príčiny patových situácií v dialógu, napr. strašenie verzus popieranie, debata verzus dialóg.
  • Precvičovanie dialógu cez simuláciu rozhodovacej situácie v samospráve - hľadanie prienikov rôznych perspektív.
  • Nástroj na identifikovanie hodnotových východísk a prienikov záujmov, ktorý pomôže pri príprave na náročné diskusie.

Pozor! Tento kurz nie je návodom ako recyklovať, praktizovať zero-waste, minimalizmus, slow-fashion, či iný trendy štýl. Je zameraný na reflexiu hodnôt a na hľadanie dialógu v ťažkých témach rôznych kríz.

Kurz obsahuje:

  • Prezenčný tréning v reálnom čase s diskusiou, cvičeniami a úlohami;
  • Obsiahly zoznam literatúry a odkazov k téme kurzu, ako aj autorské písomné materiály v rozsahu najmenej 30 strán;
  • Certifikát v PDF pre úspešné absolventky a úspešných absolventov.

Cieľová skupina

Cieľová skupina nie je bližšie zadefinovaná, kurzu sa môže zúčatniť ktokoľvek so záujmom o túto tému/ prípadne ak chce túto tému priniesť na pracovisko.

Účastníci si počas kurzu vytvoria svoj individuálny plán každodenných zmien postavený na reflexii svojej uhlíkovej stopy či iných dopadov svojho životného štýlu na prírodu a spoločnosť. Obdržia obsiahly zoznam literatúry a odkazov k téme kurzu, ako aj autorské písomné materiály v rozsahu najmenej 20 strán.


Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Keďže téma kurzu je zvlášť spoločensky dôležitá a nie vždy si ho môžu dovoliť všetci tí, ktorí ho potrebujú, pomáhame tým, že sme cenu znížili na symbolický registračný poplatok.

Hodnotenie
Organizátor