PDCS

PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo.

Napĺňaniu motta organizácie „Radosť z dialógu, poznávania a zmeny“ sa venujeme od roku 1991. Baví nás vzdelávať Vás. Snažíme sa vo vzdelávaní prinášať stále nové témy, ktoré ponúkame s dávkou tvorivosti a interakcie s účastníkmi. 

Hodnoty, ktorým veríme: rozpúšťajúce sa hranice, mnohofarebnosť, kultúra nenásilia a prax. Dlhodobo sa venujeme spoluvytváraniu a posilňovaniu kultúry demokracie, participácie, dialógu.  Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, inštitúciami verejnej správy a medzisektorovými partnerstvami.

Naše vzdelávacie kurzy/ študijné pobyty absolvovalo viac ako 25 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.

Čo o nás napísali absolventi našich kurzov: 

"Ďakujem. Kurz bol pre mňa veľkou inšpiráciou a "nakopnutím" do ďalšej práce." účastníčka kurzu Ako písať, aby nás čítali

„Veľmi oceňujem formu školenia, príklady a cvičenia, pri ktorých som si bola schopná, pre mňa prijateľnou formou uvedomiť dôležité veci. Ďakujem.“ účastník kurzu Leadership 2.0

"V porovnaní s ostatnými školeniami, ktoré som mal doposiaľ možnosť absolvovať v rámci iných vzdelávacích inštitúcií, bolo toto školenie jednoznačne na najvyššej úrovni. Či už z odbornej, alebo obsahovej stránky. Zároveň by som rád ocenil aktívny prístup školiteľky počas jeho priebehu. Ďakujem." účastník kurzu Ako vystupovať presvedčivo

"V PDCS som absolvovala už niekoľko kurzov a každým jedným Vaša kredibilita u mňa vysoko stúpa. Perfektná školiteľka, ktorá celý čas pôsobila, že vie, o čom hovorí. Páčilo sa mi, že nás zapájala a "nútila" rozmýšľať.... úplne ma nadchla pre debaty :-)." Lucia, účastníčka kurzu

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín