Detail kurzu

Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2020 a ročné zúčtovanie za rok 2019 - Júlia Pšenková - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a aktuálne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2020

Obsah kurzu

1. Zákonník práce
- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky,

-  príplatky ku mzde, 13.14 plat,

- rekreačné preukazy,

- ostatné zmeny


2. Sociálne poistenie         

-   maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov

-   maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhradu príjmu

-    maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky

-   odvodová úľava   

-   ostatné zmeny


                                  
3.  Zdravotné poistenie
-  odvodová úľava                    
-  odpočitateľná položka  na zdravotné poistenie
-   ostatné zmeny                                                     


4. Daň zo závislej činnosti  
-  nezdaniteľná časť  dane
- daňový bonus
- ostatné zmeny5. úprava životného minima

- vplyv na exekučné zrážky

- zmeny v exekúciách 6. Ročné zúčtovanie dane
- termíny a lehoty
- potvrdenie o príjme
- nezdaniteľné časti základu dane                      
- daňový bonus                                                       -
- sadzba dane
- výpočet RZD
- preplatky, nedoplatky dane
- 2%  dane

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť, pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, ekonómovia, účtovníci...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať