Detail kurzu

Online seminár - Aktuálne situácie u zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom a prijaté OPATRENIA v pracovnoprávnej a mzdovej oblasti, dávky nemocenského poistenia - RNDr. Jana Motyčková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aktuálne zmeny v mzdovej oblasti v čase koronavírusu

Obsah kurzu

1.Zmeny v ošetrovnom a nemocenskom od 27.3.2020

    - Ošetrovné, zmeny od 27.3.2020, ošetrovné kvôli karanténe

    - Striedanie rodičov pri ošetrovaní, čestné prehlásenie

    - Zmeny v ošetrovnom pri chorobe
    - Zamestnanec v karanténe,
    - Práceneschopnosť zamestnanca

    - Spôsob oznamovania OČR a PN zamestnávateľovi počas krízovej situácie

    - Oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP a ZP

    - Ošetrovné a súčasne PN2. Prijaté opatrenia z tzv. Prvej pomoci týkajúce sa zamestnancov/szčo
    - detaily preplácania 80 % „platu“                             
    - príspevok na plat zamestnanca alebo živnostníka
    - odklad platby odvodov a preddavkov dane
    - ďalšie prijaté opatrenia3. Aktuálne situácie u zamestnávateľa, zmeny

    - Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavíruru
    - Zmena druhu práce a home office – novela
    - Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi  
    - Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas
    - Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie, zmeny počas krízovej situácie

    - Úpravy rozvrhovania pracovného času (zmena) rozvrh pri nerovnomernom rozvrhnutí a pri konte pracovného času

    - Prekážka na strane zamestnávateľa počas krízovej situácie (zmena - výška, možnosť/povinnosť nadpracovania)


4. Kombinácie a príklady    

    - Dovolenka vs OČR, PN, karanténa, sviatok
    - Home office vs. OČR, PN
    - Prekážka na strane zamestnávateľa vs. OČR, PN, dovolenka   

    - Zrušenie dovolenky zamestnancovi      


5. Dávka v nezamestnanosti počas krízovej situácie – zmeny


6. Ďalšie pripravované/prijaté opatreniaOrganizačné pokyny: 

  • on-line semináre sú v štandardnej dĺžke cca od 9:00 do 14:00
  • platby prosíme realizovať len bankovým prevodom najneskôr dva dni vopred
  • prihlasovanie preferujeme on-line cez náš web alebo mailom na educo-consult@educo-consult.sk 
  • po prihlásení a uhradení účastníckeho poplatku Vám pár dni pred konaním zašleme link, cez ktorý sa jednoducho pripojíte k sledovaniu seminára
  • otázky lektorom môžte klásť počas on-line seminára formou chatu, lektor otázku zodpovie ústne alebo ju zašlite vopred na educo-consult@educo-consult.sk 
  • spolu s linkom na sledovanie Vám zašleme materiál a podrobný postup ako sa pripojiť k on-line sledovaniu
  • kapacita seminára je obmedzená na 100 účastníkov


Technické požiadavky:

  • Stále internetové pripojenie
  • Odporúčame sledovať on-line seminár cez prehliadač Google Chrome
  • Možnosť sledovať cez PC, tablet alebo smartphone

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf, organizačné náklady,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať