Detail kurzu

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a legislatívne zmeny od 1.1.2020 - Ing. Zita Kajanovičová - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár  s Ing. Zitou Kajanovičovou z Finančnej správy SR je zameraný na ročné zúčtovanie DzP zo závislej činnosti za rok 2019 a aktuálne legislatívne zmeny v danej oblasti od 1.1.2020

Obsah kurzu

Nové tlačivá k ročnému zúčtovaniu (ročné zúčtovanie a žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania).

- ​Nový zjednodušený spôsob zasielania tlačív medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

- Zmeny pri preukazovaní nároku na daňový bonus na vyživované dieťa.

- Lehoty súvisiace s ročným zúčtovaním.

- V ktorých prípadoch nemá zamestnávateľ povinnosť vykonať ročné zúčtovanie a opravu ročného zúčtovania.

Príklady týkajúce sa nových lehôt na vykonanie opráv po ročnom zúčtovaní.

- Aktualizované sumy potrebné k výpočtu dane za rok 2019, resp. platné na rok 2020 (nový spôsob zaokrúhľovania súm).

- Príklady na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane a daňových bonusov.Legislatívne zmeny:

  • nové oslobodené príjmy od dane (napr. ubytovanie zamestnanca, vzdelávanie zamestnanca, lekárske preventívne prehliadky, príspevok na športovú činnosť dieťaťa),
  • v nezdaniteľných častiach základu dane,
  • v tlačive „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ (zmena sa týka nielen tlačiva ale aj zrušenia každoročného podpisovania),
  • preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa u zamestnávateľa a pri podaní daňového priznania,
  • v nových tlačivách, ktoré súvisia s príjmami zo závislej činnosti.

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať