Detail kurzu

Daňové priznanie PO za rok 2019

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na seminári sa budeme venovať daňovému priznanie právnických osôb za rok 2019.

Obsah kurzu

Program:

1. Právna úprava daňových priznaní

povinnosť podania daňového priznania

lehota na podanie daňového priznania a možnosť predĺženia lehoty

druhy daňových priznaní a spôsob ich podania

preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania a vyrovnanie celoročnej dane

2. Legislatívne zmeny platné a účinné od 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020 s vplyvom na vyplňovanie tlačiva daňového priznania

úľava na dani pre registrované sociálne podniky

nové pravidlá pre odpisovanie elektroautomobilov

uplatnenie výdavkov na výskum a vývoj

nové pravidlá pre výpočet preddavkov na daň z príjmov

3. Výklad jednotlivých oddielov a riadkov tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb platného k 1.1.2018

stručný prehľad najdôležitejších zmien tlačiva

pripočítateľné a odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia

- predmet dane a príjmy oslobodené od dane

- nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní technického zhodnotenia alebo opráv na prenajatom majetku

- výdavky daňovo uznané len po zaplatení

- odpisy hmotného a nehmotného majetku – prerušenie odpisovania, osobitosti pri nájme osobných automobilov

- tvorba opravnej položky, odpis a postúpenie pri pohľadávkach

- tvorba rezerv

- výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety

úprava základu dane o položky naviazané na vyčíslený základ dane – členské príspevky, duálne vzdelávanie, sponzorské v športe, zápis osobného vozidla do evidencie

odpočet daňovej straty

odpočet výdavkov na výskum a vývoj

stanovenie platenia preddavkov na nasledujúce zdaňovacie obdobie

 4. Súvislý príklad na vyplnenie daňového priznania

Harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 registrácia
  • 09:00 - 10:50 prednáška
  • 10:50 - 11:50 obed
  • 11:50 - 13:00 prednáška
  • 13:00 - 13:10 prestávka
  • 13:10 - 14:10 prednáška
  • 14:10 - 14:20 prestávka
  • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Účtovníci, daniari a všetci záujemcovia o danú problematiku.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať