Detail kurzu

Emočná inteligencia pre manažérov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Kladiete si otázky, prečo Váš tím, aj keď sa skladá zo skúsených, šikovných a aktívnych jednotlivcov, nedosahuje očakávané výsledky? Alebo, čo robiť, aby Vaši zamestnanci dosiahli svoj plný potenciál a svojou spokojnosťou pomáhali rastu firmy?

Príďte k nám a dozviete sa:

- Ako sa základné emócie premietajú do správania ľudí a ich výsledkov v pracovnom procese.

- Čo je emočná inteligencia a prečo je jej rozvíjanie pre úspešného lídra dôležité.

Spoznáte:

- Základné kompetencie emočnej inteligencie – sebauvedomenie, sebakontrola, empatia a sociálne zručnosti a rozanalyzujete si ako to máte Vy.

- Nástroje a prejavy emočnej empatie a spôsoby ako ich využiť  pracovnom procese pri rozpoznávaní, motivovaní, energizácii a inšpirácii mimoriadnych, talentovaných a lojálnych zamestnancov.

- Efektívne nemanipulatívne stratégie správania, ktoré zaručia, že sa s Vami ľudia budú cítiť dobre a pomôžu Vám vyrovnať sa s negatívnymi prejavmi správania sa na pracovisku - manipulácia, ohováranie, bullying...

- Odhalíte spôsoby správania, ktorým je dobré sa vyvarovať, aby od nás dobrí ľudia neodchádzali. 

- Precvičíte si a zdokonalíte komunikačné zručnosti skutočného lídra - ako vhodne komunikovať, podávať spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať, ktorým slovám sa radšej vyhýbať a ktoré sa, naopak, nebáť použiť.

Tréning je vhodný zvlášť pre:  manažérov všetkých úrovní riadenia, tímlídrov, pracovníkov HR.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor