Detail kurzu

KOŠICE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Jedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo najširšie zapojenie hospodárskych subjektov do verejného obstarávania a preferovanie ponúk s čo najlepším pomerom cena/kvalita, sociálne a environmentálne verejného obstarávanie – celý rad ďalších prekážok ako „šiť na mieru“.

Obsah kurzu

 • Prehľad príslušných ustanovení zákonnej úpravy, ktoré sa vzťahujú k danej téme.
 • Hlavné ciele zákonodarcu, ktoré sleduje pravidlami vo verejnom obstarávaní.

Uchádzači/záujemcovia/dodávatelia:

 • Podmienky účasti – ich ustáť ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED.
 • Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ aj s Vašou pomocou – prieskumy trhu.
 • Zadanie – opis zákazky, hodnotiace kritériá môže určiť verejný obstarávateľ s Vašou pomocou - prípravné trhové konzultácie.
 • Obsah súčinnosti úspešného uchádzača pri uzatváraní zmluvy a možnosti obrany.
 • Možnosti a povinnosti verejných obstarávateľov.
 • Ako nedať dôvod na vylúčenie, nie ste len pasívni účastníci procesu VO – svoju účasť vo VO musíte koncepčne pripraviť a aktívne riadiť.
 • Ponuka - súlad s opisom predmetu zákazky, neobvyklé nízke ceny.
 • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov,  formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.
 • Aplikácia inštitútu „vysvetlenia“.
 • Revízne postupy – žiadosť o nápravu, námietky a žaloby.
 • Vaše problémy a otázky.

Cieľová skupina

Určené pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov a ostatných, ktorí majú záujem.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor