Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE - Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Vo videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým vám prinášame komplexný pohľad na všetky povinnosti viažuce sa k uzavretiu zúčtovacieho obdobia za rok 2019. Okrem praktických informácií súvisiacich s vyplnením daňového priznania nájdete vo videoškolení aj odpovede na najčastejšie otázky z praxe – napríklad ako sa vyrovnať s obdobím, ktoré nastáva po skončení likvidácie do dňa výmazu z ORSR alebo čo v prípade, ak daňovník ruší stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky.


Obsah kurzu

Prostredníctvom videoškolenia môžete navyše nahliadnuť aj na zmeny v právnej forme a ich vplyv na zdaňovacie obdobie, zmeny v daňovom priznaní od 1. 7. 2020, sankcie za nepodanie daňového priznania, daňové výdavky, rezervy, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky či iné.

Kontaktná osoba

Ing. Vierka Šínska
+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor