Detail kurzu

Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení - RNDr. Jana Motyčková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Školenie s Janou Motyčkovou je zamerané na dve trvale horúce témy v oblasti pracovného práva. V prvej časti školenia získate komplexný a ucelený pohľad na problematiku zamestnávania na dohodu. Prejsť si môžete celý proces zamestnávania dohodárov, a to od základných podmienok pre uzatvorenie pracovnej dohody, cez prihlasovanie dohodárov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne až po prípadné ukončenie tohto pracovného pomeru. V rámci 1. časti obsahu nájdete odpovede aj na najčastejšie otázky týkajúce druhov dohôd, stanovenia pracovného času, odmeňovania dohodárov,  zdaňovania príjmu z dohôd alebo vykonávania zrážok z dohody. V druhej časti nahliadneme na špecifické povinnosti, ktoré v rámci právneho vzťahu vyplývajú pre štatutárov, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady, spoločníkov s.r.o., poslancov či členov komisií.

Obsah kurzu

 • Dohody komplexne
  • Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
  • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
  • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
  • Evidencia
  • Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
  • Podmienky práce mladistvých na dohody
  • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
  • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
  • Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
  • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
  • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
  • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
  • Vykazovanie dohôd v ZP
  • Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
  • Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
  • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
  • Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody
 • Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií
  • Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
  • Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
  • Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
  • Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
  • Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
  • Súbeh viacerých právnych vzťahov
  • Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

 RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok je 84 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Poznámka k cene

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať