Detail kurzu

Online seminár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci – aj v čase mimoriadnej situácie - RNDr. Jana Motyčková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ak si potrebujete prejsť s odborníkom aktuálne možnosti a pravidlá týkajúce mzdových príplatkov, dovoleniek, materskej či prekážok počas tejto mimoriadnej situácie, pripravili sme pre vás online seminár s RNDr. Jankou Motyčkovou. S ohľadom na zmeny v Zákonníku práce účinné od 4. 4. 2020 vám ponúkame pomoc od lektorky, ktorej môžete počas celého online seminára klásť otázky a hľadať tak optimálne riešenia súvisiace s pracovnoprávnymi problémami vo vašej firme.

Obsah kurzu

 • Popis

  Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

   

  Ako bonus získa každý účastník:
  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
  • Videozáznam z online seminára

  • Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

    

  Program

  Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020

  • Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas krízovej situácie  – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
  • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
  • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
  • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
  • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
  • Práca nadčas, - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
  • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
  • Evidencia pracovného času a nadčasu

  Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady

  • Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
  • Za prácu v noci
  • Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
  • Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku verzus náhradné voľno

  Prekážky v práci

  • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
  • Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
  • OČR a ošetrovné od 27.3.2020 počas mimoriadnej situácie, preukazovanie
  • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

  Dovolenka

  • Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
  • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
  • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
  • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
  • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
  • Prečerpaná dovolenka

  Pohotovosť

  • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
  • Výkon práce počas pohotovosti, mzda

  Harmonogram

  09:00 - 11:00 prednáška

  11:00 - 11:30 prestávka

  11:30 - 12:00 prednáška

  12:00 - 13:15 prestávka

  13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma...
Poznámka k cene

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor