Detail kurzu

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na seminári sa budeme venovať všetkým aspektom zákona o spotrebnej dani z elektriky, uhlia a zemného plynu. 

Obsah kurzu

Program:

- zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov s následnými úpravami, uplatňovanie zníženej sadzby dane na motorový benzín z dôvodu nedostupnosti biopalív druhej generácie (pokročilé biopalivá)

- užívateľský podnik – možnosť zákonným spôsobom zneškodniť znehodnotený daňovo zvýhodnený minerálny olej

- zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia v prípade, ak dôjde k jeho zničeniu pri skladovaní alebo preprave (napr. pri požiari alebo prírodnej katastrofe)

- zákon č. 362/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

- zavedenie osobitných ustanovení v zákone č. 609/2007 Z. z. pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel

- informácie Finančného riaditeľstva SR k spotrebnej dani z minerálnych olejov a spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

- daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, postup pri vyplnení tlačiva

- daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, postup pri vyplnení tlačiva

- daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu, postup pri vyplnení tlačiva

- hlásenia distribútorov pohonných látok

Harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 registrácia
  • 09:00 - 10:50 prednáška
  • 10:50 - 11:50 obed
  • 11:50 - 13:00 prednáška
  • 13:00 - 13:10 prestávka
  • 13:10 - 14:10 prednáška
  • 14:10 - 14:20 prestávka
  • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Účtovníci, daniari a všetci záujemcovia o danú problematiku.
Hodnotenie
Organizátor