Detail kurzu

(1on1) Profesionálna komunikácia - efektívne oslovenie zákazníkov cez telefón

BALANCED s.r.o.

Popis kurzu

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú nástroj, ako efektívne formulovať svoje myšlienky cez telefón. Na základe vhodnej prípravy budú vedieť viesť udržiavací alebo akvizičný rozhovor. Vytvoria si svoj vlastný štýl telefonickej argumentácie s vhodnou voľbou otázok smerujúcich k dosiahnutiu vytýčeného obchodného cieľa.

Obsah kurzu

Tematické zameranie: 

 • príprava telefonických rozhovorov
 • pravidlá telefonického kontaktu
 • analýza osobných dispozícií pre správne telefonovanie
 • príprava na dôležitý telefonický rozhovor
 • vzbudenie záujmu a vytvorenie správneho dojmu
 • technika telefonovania a argumentácia
 • telefonické dohodnutie termínu stretnutia - techniky kladenia otázok po telefóne
 • voľba melódie hlasu, akcentu a správneho tempa rozhovoru
 • komunikácia s problémovým obchodným partnerom – reakcia na sťažnosti
 • etiketa obchodného telefonovania -úlohy, ktoré možno vybaviť telefonicky
 • najčastejšie chyby pri telefonovaní – čoho sa treba vystríhať
 • záznam z telefonického rozhovoru -vytvorenie vlastného efektívneho štýlu telefonovania

Cieľová skupina

Kurz je určený pre: pracovníkov zákazníckych centier, sales suport, sales rep.

Kurz je možné obsahovo upravovať pre firemných zákazníkov podľa potreby.

Forma e-learningu: 120 min. interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu: zoom.us (resp. podľa preferencií zákazníka)

+účastníci zároveň získajú on-line prístup k cvičebnici

+Individuálna konzultácia  Skype, Zoom.us  (podľa potreby)

Certifikát ano - poskytujeme Poznámka k cene

Kurz je možné obsahovo upravovať pre zákazníkov podľa potreby - aj individuálne.

Kontaktná osoba


0911895440
dusan@balanced.sk

Hodnotenie
Organizátor