Detail kurzu

Poobedňajší online webinár: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na webinári sa budeme venovať problematike daňového poriadku a daňovej kontroly. Aké sú práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole? Aké novinky prináša novela zákona v roku 2020?

Obsah kurzu

Program:

1. Daňová kontrola – postup správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole

 • a/ začatie, priebeh, prerušenie, ukončenie daňovej kontroly, lehoty na vykonanie daňovej kontroly 
 • účel daňovej kontroly
 • ako začína daňová kontrola
 • kde sa vykonáva daňová kontrola
 • čo robiť ak daňová kontrola trvá dlhšie ako 1 rok?
 • špecifická úprava v čase „pandémie 2020“
 • b/ protokol, čiastkový protokol
 • obsah protokolu,
 • úkon smerujúci na vyrubenie dane

2. Určenie dane podľa pomôcok

 • zákonné dôvody

3. Daňové konanie

 • začiatok, prerušenie, zastavenie konania, účastníci daňového konania
 • špecifická úprava v čase „pandémie 2020“

4. Vyrubovacie konanie

 • po daňovej kontrole, vyrubovací rozkaz, zánik práva vyrubiť daň, skrátené vyrubovacie konanie

5. Opravné prostriedky, odvolacie konanie

 • špecifická úprava v čase „pandémie 2020“

6. Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2020

 • účinnosť plnomocenstva
 • zmeny v elektronickom doručovaní písomností finančnej správe
 • postup pri registrácii - registrácia z úradnej moci, oznamovacie povinnosti
 • daňové preplatky – vrátenie; daňové nedoplatky - oddlženie fyzických osôb
 • nový spôsob exekúcie – zadržanie vodičského preukazu
 • počítanie lehôt stanovených daňovým poriadkom, resp. daňovými zákonmi

7. Informácia o novele Daňového poriadku pripravovaná k 1. 1. 2021

Harmonogram: 

 • 13:00 – 14:30 prednáška
 • 14:30 – 14:45 prestávka
 • 14:45 – 16:15 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Účtovníci, daniari, ekonómovia a všetci záujemcovia o danú problematiku.
Hodnotenie
Organizátor