Detail kurzu

BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel, vrátane nových legislatívnych zmien - vhodné pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými projektami, ktoré vyžadujú obstarávanie. 

Obsah kurzu

-       Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená vládou SR (aké zmeny nás čakajú? Čo bude zjednodušením pre verejných obstarávateľov a čo môže spôsobiť komplikácie? Ako sa novela dotkne eurofondov?)

-          Novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek – Jednotná príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, redukcia počtu povinných kontrol

-       Pripravované nové programové obdobie 2021-2027 a posilnená úloha ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu?

-          Prípravné trhové konzultácie: dobrá pomôcka pre verejných obstarávateľov aj uchádzačov/záujemcov

-          Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, vylúčenie pre nesplnenie podmienok účasti

-          Zákazky s nízkou hodnotou vs. eurofondové zákazky s nízkou hodnotou

-          Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní so zameraním na fondy EÚ

-          Finančné opravy (korekcie) vs. správne delikty za porušenie pravidiel verejného obstarávania

-          Zistenia ÚVO a zistenia riadiacich orgánov a auditov

-          Modelové prípady (nájdite chyby vo verejnom obstarávaní)

-          Rozdeľovanie zákaziek na časti vs. nedovolené rozdelenie predmetu zákazky

Cieľová skupina

určené pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, na Ministerstve financií SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie a ďalších
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor