Detail kurzu

Online webinár: Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020

sféra, a.s.

Popis kurzu

 • Celkový prierez/prehľad jednotlivými IAS,
 • zmeny vykonané v rokoch 2019 – 2020, s osobitným zameraním na IAS 1 – prezentácia účtovnej závierky,
 • IAS 16, 36, 40, 5, 38 – Dlhodobý majetok,
 • IAS 15 - výnosy zo zmlúv so zákazníkmi,
 • IAS 16 - lízing

Obsah kurzu

Program:

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • úvod
 • Koncepčný rámec  vydaný 29.3.2018, účinný od 1.1.2020
 • IAS 1   - prezentácia účtovnej závierky,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • IAS 8   - účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby,
 • IAS 10 - udalosti po vykazovanom období,
 • IAS 37 - rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva,
 • IAS 24 - zverejnenia o spriaznených osobách

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16   - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia,
 • IAS 40   - investície do nehnuteľností,
 • IAS 36   - zníženie hodnoty majetku,
 • IAS 20   - účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady,
 • IAS 23   - náklady na prijaté pôžičky,
 • IFRS 5   - dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti,
 • IAS 38   - nehmotný majetok,
 • IFRS 16 - leasingy
 • príklady

3. deň

Špecifické štandardy

 • IAS 12   - dane z príjmov,
 • IAS 2     - zásoby,
 • IFRS 15 - výnosy zo zmlúv so zákazníkmi,
 • IFRS 9   - finančné nástroje- zamerania na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam
 • Významné zmeny štandardov v roku 2020
 • Diskusia

Harmonogram: 

Platí každý deň:

 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 prestávka
 • 11:50 - 13:30 prednáška
 • 13:30 - 13:45 prestávka
 • 13:45 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Účtovníci, ekonómovia a všetci záujemcovia o danú problematiku.
Hodnotenie
Organizátor