Detail kurzu

Ako upratať dane vo firme - najčastejšie problémy z pohľadu daňového poradcu

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Školenie - 7. 10. 2020

Obsah kurzu

OBSAH ŠKOLENIA

Automobil v kocke od roku 2020 vrátane zmien v zákone o dani z príjmov a DPH:

 • Formy obstarania MV (kúpa, úver, finančný prenájom, operatívny leasing)
 • Odpisovanie motorového vozidla (odpisová skupina, elektromobily a ostatné MV)
 • Predaj motorového vozidla
 • Škoda na motorovom vozidle (opravy, totálna škoda, krádež)
 • Prevádzkové náklady na motorovom vozidle a daňový výdavok
 • Právo na odpočítanie dane pri obstaraní motorového vozidla
 • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely a právo na odpočítanie DPH

Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z príjmov:

 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení a daňový dosah
 • Opravné položky a odpisy pohľadávok zo zmenami od 1. 1. 2020 na príkladoch
 • Zmarená investícia
 • Zmeny v sadzbách dane z príjmov a výpočet preddavkov na daň z príjmov na rok 2020

Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z pridanej hodnoty:

 • Reťazové obchody, priradenia prepravy, určenie miesta dodania tovaru
 • Princíp konsignačných skladov (príklady na vyplnenie SV a DP)
 • Bezodplatné darovanie majetku do 1 700 eur, napr. počítače a tvorba základu dane
 • Oprava základu dane u cestovných kancelárií

Prehľad zmien zákonov pripravovaných pre obdobie od 1.1.2021

Poznámka k cene

Podrobne spracovaný pracovný manuál Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor