Detail kurzu

ONLINE ŠKOLENIE : Pracovno-právne vzťahy komplexne 2. časť: pracovná disciplína zamestnanca, mzda a mzdové nároky, pracovný čas, prekážky v práci

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Školenie - 27. 10. 2020 

Obsah kurzu

Obsah školenia :

Porušenie pracovnej disciplíny

 • posúdenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny
 • postihy za porušenie pracovnej disciplíny
 • skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

Mzda a mzdové nároky zamestnanca

 • pojem mzda
 • mzdové zvýhodnenia
 • dohoda o zrážkach zo mzdy

Pracovný čas a doba odpočinku

 • pracovný čas
 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • prestávky v práci
 • práca nadčas
 • nočná práca
 • dovolenka

Prekážky v práci

 • dôležité osobné prekážky v práci
 • prekážky na strane zamestnávateľa
 • prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

Sociálna politika zamestnávateľa

 • stravovanie zamestnancov

Náhrada škody

 • všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
 • osobitné druhy zodpovednosti
 • zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru; Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o brigádnickej práci študentov
Poznámka k cene

Podrobne spracovaný pracovný manuál Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať