Detail kurzu

Najčastejšie chyby a problémy dane z príjmov a DPH v praxi

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Školenie - 4. 11. 2020

Obsah kurzu

OBSAH ŠKOLENIA

I.BLOK – oblasť DPH

 • Najčastejšie chyby pri registrácií DPH (kto sa musí/môže registrovať, čo nevstupuje do obratu pre účely DPH,odpočítanie DPH pri registrácií)
 • Pravidlá určenia miesta dodania pre účely DPH (služby, tovar, tovar s inštaláciou a montážou, prijaté služby z EU, z tretej krajiny a iné)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe;vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 • Nesprávne určenie základu dane pre účely DPH a opravy základu dane
 • Nesprávne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku, dodanie tovarov a služieb zahraničnou osobou, pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – pozor na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019)
 • Obchodovanie s tovarom v EU (kedy sa registrovať v iných štátoch, porušený trojstranný obchod, nesprávne priradenie prepravy v reťazovom obchode, preukázania oslobodenia pri dodaní tovaru)
 • Chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach

II.BLOK – oblasť DAŇ Z PRÍJMOV

 • Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu;kedy vzniká právo na daňové odpisovanie majetku; technické zhodnotenie vs. opravy; predaj rozostavanej stavby; zmarená investícia a iné)
 • Výdavky podmienené zaplatením po 1.1.2020 - zmena pravidiel, upozornenie na najčastejšie chyby
 • Pravidlá pre umorovanie daňovej straty (upozornenie aj na lexcorona daňové straty)
 • Daňové vs. nedaňové výdavky na príkladoch z praxe (PHL, reklama, nepreukázané poradenské služby a iné)
 • Nepeňažné benefity pre zamestnancov ako daňové výdavky spoločnosti (napr. pitný režim; karta vodiča; rôzne kurzy pre zamestnancov; dovolenka nad limit zákona; auto na súkromné účely)
 • Chyby pri dodanení záväzkov po lehote splatnosti, odpis záväzku a dopad na základ dane
 • Medzinárodne zdanenie (licenčné poplatky napr. za kúpu softvéru, kedy sa uplatní zrážková daň a kedy nie)
 • Náklady, výnosy minulých období a ich dopad na základ dane
Poznámka k cene

Podrobne spracovaný pracovný manuál Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať